Tidevannsmålinger

HydraTeam kan måle tidevannsstrømmer med bruk av dopplerinstrumenter og GPS for å kartlegge energipotensialer langs norskekysten. Vi kan bidra med råd og veiledning, foreslå løsninger og analysere data for mulig energiutnyttelse.
HydraTeam tidligere samarbeidet med bl.a. Hydra Tidal Energy Technology om måling av tidevannsstrømmer og havstrømninger ved hjelp av dopplerinstrumenter. Målingene ble brukt til å se energipotensialet i ulike sund, samt finne en optimal plassering av tidevannkraftverk. Vi har også gitt råd om plassering av dopplerinstrumenter på tidevannskraftverket som ble brukt til styring av pitch på turbinene. HydraTeam er stolt av å kunne bidra i et framtidige og fornybar energikraftverk.

HydraTeam kan også tilby fastmonterte dopplerinstrumenter (strømningsvakt) for overvåkning av tidevannsstrømmer i et område/sund. Dopplerinstrumentet vil stå å logge vannhastigheter og vannstand. Data blir fjernoverført til en egen WEB-side. Loggerintervallet kan settes til f.eks. hver 30 min, eventuelt etter kundens behov. Verdiene vil kunne vise vannhastigheter i meter pr sekund. Typisk bruksåmråde for en strømningsvakt, kan være områder for båter som må navigere gjennom sund eller hvaner og må ta hensyn til tidevannstrømninger. Dette vil f.eks. kunne sikre innseilingsområder for båttrafikk.

Stromningsvakt

Publisert av Bård Inge Hansen

Bård-Inge Hansen er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Tromsø. Ansatt som felthydrolog i HydraTeam siden 2010, med ansvar for etablering og drift av hydrometriske målestasjoner for småkraftbransjen og andre regulanter i vassdrag.