Profilering

HydraTeam utfører bunnprofilering av elver og innsjøer (magasiner) ved hjelp av ekkolodd/dopplerutstyr og GPS-utstyr. Oppmålingen i vann blir gjort fra gummibåt med påmontert måleutstyr. Målenøyaktigheten for GPS er ved gode satelittforhold på cm-nivå. Dataene blir etterprosessert slik at de blir i NGOs høydesystem og koordinatene i ønsket koordinatsystem.

Tverrprofiler kan gi nyttig informasjon om forholdene i elva, enten det er til kartlegging av erosjonskader, masseberegninger eller til bakgrunnsdata for vannlinjeberegninger av vassdraget. HydraTeam utfører bunnprofilering av elver og innsjøer (magasiner) ved hjelp av ekkolodd/dopplerutstyr og GPS-utstyr. Oppmålingen i vann blir gjort fra gummibåt med påmontert måleutstyr. Målenøyaktigheten for GPS er innenfor +/- 1m, og ved gode satellittforhold er målenøyaktigheten betydelig bedre og vil være på cm. nivå. Hydrateam jobber med en løsning med basesystem for å bedre målenøyaktigheten. Oppmåling på land blir gjort med Geodimeter (GDM 620) med utgangspunkt i referansebolter i nærheten av vassdraget. Dataene blir etterprosessert slik at de blir i NGOs høydesystem (NN54) og koordinatene i UTM-koordinatsystem. Dataene blir presentert i XLS-regneark i kolonner med x, y, z -koordinat for hvert profil. Markering av tverrsnittsprofiler vil bli avmerket på kart, se figur. Hydrateam jobber videre med å kunne kjøre kartgenerering av rådata i 3D for videre bruk til bunnkotekartlegging av magasiner til kraftverk.

Profil1

Publisert av Geir Gautun

Geir Gautun, partner og dagligleder i HydraTeam, er maskiningeniør fra Agder ingeniør- og distriktshøgskole (AID). Han har lang erfaring fra bade HydraTeam, GLB og NVE og har utført mange spesial oppdrag for måling av vannmengde, strømminger og bunnprofileringer i elver og sjø.