Sub-bottom profiling

Ofte vil man vite hva bunnen består av, om f.eks. det er løsmasser av sand og grus over fast fjell. «Sub-bottom profiling» er en metode som kan kartlegge bunnsubstrater flere meter under bunn.

Man bruker et akustisk instrument som opererer med to ulike frekvenser og som vil preniterer ned i løsmassene og reflekterer på de ulike materialene ned i bunnsubstratet. Det kan være spesielt viktig å kunne vite om bunnmasser til f.eks. mudring, veibygging og til forskning. HydraTeam kan utføre slike kartlegginger der man vil vite mer om bunnsubstrat i elver og innsjøer.

Vil du høre hva våre kunder mener, så ta en titt på våre referanser.

Sub_bottom1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA