Målemetoder i vann

For måling av vannføringer i elver og kanaler benyttes vanligvis tre forskjellige målemetoder; ADCP, Flygel og Saltfortynningsmetoden. Metodene brukes stort sett i alle feltrelaterte hydrologiske miljøer, og hver metode har sine fortrinn under bestemte forhold. Felles for alle metodene er viktigheten av å finne et godt målested slik at feilkilder blir redusert og resultatet bestFortsett å lese «Målemetoder i vann»