Aktuelt

HydraTeam – 15 år!

HydraTeam hadde 15 års jubileum i 2020! I løpet av denne perioden har selskapet jobbet i mange vassdrag og med mange spennende oppdrag.

Det har vært en utrolig spennende og opplevelsesrikt arbeidsplass, og samtidig å kunne møte mange oppdragsgivere og nye mennesker i hele landet.

Les mer…

Bunnkartlegging

Etterspørselen etter bunnkartlegging i elver og innsjøer har økt siste årene. Stadig ønsker man en mer detaljert og nøyaktig bunndata som grunnlagsmateriale til ulike prosjekter. Man kan beregne magasinvolum, massvolum eller å kartlegge vanndekt arealer ved ulike nivåer.

HydraTeam har anskaffet nytt utstyr som gjør det mulig å måle inn større magasiner med bedre nøyaktighet.

Les mer…

Sub-bottom profiling

Ofte vil man vite hva bunnen består av, om f.eks. det er løsmasser av sand og grus over fast fjell. «Sub-bottom profiling» er en metode som kan kartlegge bunnsubstrater flere meter under bunn.

HydraTeam kan utføre slike kartlegginger med bruk av akustisk instrument, der man vil vite mer om bunnsubstrat i elver og innsjøer.

Les mer…