Slik måler vi

Vår spisskompetanse innen hydrometri og vannressursforvaltning gjør Hydrateam til en spennende samarbeidspartner.  Vi er et konsulentselskap med høy faglig kompetanse innen instrumentering og drifting av hydrometriske målestasjoner. Til våre oppdrag bruker vi blant annet dopplerutstyr.

Vi måler alle typer feltdata og gjør beregninger til man får ferdig sluttresultater. Eksempel er å montere vannlogger og etablere vannføringskurve for småkraftprosjekter, gjør produksjonsberegninger og sammenligner med referansestasjoner. Forlenge dataserie ved dynamisk korrelsjon mot en referansestasjo. Beregner nye produksjonstall med varighetskurver etc.

HydraTeam kan gjøre større oppmålingsoppdrag for vannlinjeberegninger og flomsonekartlegging. Vi måler inn alle nødvendige tverrprofiler i vann og på land, utføre vannføringsmåling med tilhørende vannlinjer for kalibrering av hydrauliske modeller (HEC-RAS). Beregne dimensjonerende flom (100-, 200-års flom). Utføre vannlinjeberegninger og flomsonekartlegging med kartgenerering av større områder.