Vårt team

kai5cvKai Fjelstad – Partner og Daglig leder

Kai Fjelstad er utdannet sivilingeniør på UMB (tidligere NLH) innen hydro- og kommunalteknikk. Har fordypningsfag innen hydrologi, hydrogeologi og avløpsvannteknikk fra studieperioden. Har lang erfaring innen hydrometi og felthydrologi fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samt saksbehandler innen flom og erosjonssikring i vassdrag. I HydraTeam har han jobbet som prosjektkoordinator og fagansvarlig innen hydrologi. Fjelstad har utført mange spesialoppdrag innenfor måling av vannmengde, strømminger og bunnprofileringer i elver og sjø. Arbeidsoppgavene er bl.a. vært bruk av analyseverktøy for flomberegninger, produksjonsberegninger og vannlinjeberegninger til ulike prosjekter innen kraftproduksjon, dimensjonering av dam/bru og flomsonekartlegging. Har Damsikkerhetskurs I og er godkjent som fagansvarlig i fagområde V, klasse 1 av Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE).

Kontakt Kai:  kaf(at)hydrateam.no / mob  977 53 999

Geir1-2Geir Gautun – Partner og Styreleder

Geir Gautun er maskiningeniør fra Agder ingeniør- og distriktshøgskole (AID). Fullførte studier og har fordypning innen hydrauliske fag, matematikk, statistikk fra Universitetet i Oslo (UiO). Har mange år med bakgrunn fra NVE på hydrologisk avdeling, seksjon hydrometri med ansvar for drift og vedlikehold av målestasjonsnettet i Telemark og Aust Agder. Spesialisering innen bruk av doppler måleutstyr og saltfortynningsmetodenog. Ble senere ansatt i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og fikk ansvar for målestasjonsnettet i hele nedslagsfeltet til Lågen og Glomma (ca. 60 avløpsstasjoner og 21 magasiner). Er daglig leder HydraTeam AS og etablerte firmaet i 2005. Har utført mange spesial oppdrag for måling av vannmengde, strømminger og bunnprofileringer i elver og sjø.

Kontakt Geir:  geir.gautun(at)hydrateam.no / mob 905 53 167

IMG_1350 Jørgen Bolstad – Felthydrolog

Jørgen Bolstad er utdannet innen geologi ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Universitetet i Troms (UiT). Han har en bachelorgrad i Geologi og Geofare, og en mastergrad i Geologi med hovedfokus på skredprosesser, sedimentologi og geomorfologi. Etter mastergraden tok han videreutdanning i geoteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Jørgen har god erfaring med praktisk arbeid i felt fra tidligere stillinger som tilkomsttekniker i Høyden AS og fagarbeider i Mesta fjellsikring. Han har også jobbet som kontrollingeniør i Statens Vegvesen med fokus på databehandling og HMS. Som felthydrolog i HydraTeam er Jørgen ofte i felt for å ta årskontroll og vannføringsmålinger ved stasjonsnettet i Norge. Han har også erfaring innen GIS, bunnkartlegging og vannlinjeberegning.

Kontakt Jørgen:  jfb(at)hydrateam.no / mob 920 99 470

Odin Midtbrød Sanner – Felthydrolog

Starter 2. mai 2023

Kontakt Odin:  oms(at)hydrateam.no / mob 922 67 247