kai5cvKai Fjelstad – Partner og Daglig leder

Kai Fjelstad er utdannet sivilingeniør på UMB (tidligere NLH) innen hydro- og kommunalteknikk. Har fordypningsfag innen hydrologi, hydrogeologi og avløpsvannteknikk fra studieperioden. Har lang erfaring innen hydrometi og felthydrologi fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samt saksbehandler innen flom og erosjonssikring i vassdrag. Har jobbet i eget firma, HydraTeam, siste 9 årene. Som partner og styreleder i firmaet, er han i tillegg prosjektkoordinator og fagansvarlig innen hydrologi. Fjelstad har utført mange spesialoppdrag innenfor måling av vannmengde, strømminger og bunnprofileringer i elver og sjø. Arbeidsoppgavene er bl.a. vært bruk av analyseverktøy for flomberegninger, produksjonsberegninger og vannlinjeberegninger til ulike prosjekter innen kraftproduksjon, dimensjonering av dam/bru og flomsonekartlegging. Har Damsikkerhetskurs I og er godkjent som fagansvarlig i fagområde V, klasse 1 av Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE).

Kontakt Kai:  kaf(at)hydrateam.no / mob  977 53 999

Geir1-2

Geir Gautun – Partner og Styreleder

Geir Gautun er maskiningeniør fra Agder ingeniør- og distriktshøgskole (AID). Fullførte studier og har fordypning innen hydrauliske fag, matematikk, statistikk fra Universitetet i Oslo (UiO). Har mange år med bakgrunn fra NVE på hydrologisk avdeling, seksjon hydrometri med ansvar for drift og vedlikehold av målestasjonsnettet i Telemark og Aust Agder. Spesialisering innen bruk av doppler måleutstyr og saltfortynningsmetodenog. Ble senere ansatt i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og fikk ansvar for målestasjonsnettet i hele nedslagsfeltet til Lågen og Glomma (ca. 60 avløpsstasjoner og 21 magasiner). Er daglig leder HydraTeam AS og etablerte firmaet i 2005. Har utført mange spesial oppdrag for måling av vannmengde, strømminger og bunnprofileringer i elver og sjø.

Kontakt Geir:  geir.gautun(at)hydrateam.no / mob 905 53 167

mikkel-kristiansen-1Mikkel Arne Kristiansen – Felthydrolog

Mikkel Arne Kristiansen har mastergrad i geovitenskap med fordypningen naturgeografi, geomatikk og hydrologi fra UiO / UNIS, og en bachelor i geografi fra UiB. Mikkel har mye praktisk erfaring fra feltorienterte studier og prosjektstillinger på Svalbard, og har siden juni 2016 jobbet som felthydrolog i Hydrateam. Arbeidsoppgaver er hovedsakelig kontroll av målestasjoner og vannføringsmålinger i vassdrag, men vil også ha dra nytte av sin tekniske kompetanse innen it og geografiske informasjonssystemer (GIS) for bl.a. kartlegging av vassdrag, flomsoner og bunntopografi. Mikkel har tidligere jobbet med oppmåling og geomatikk i Kåfjord kommune, og kjenner derfor godt til arbeidsoppgaver og relevante problemstillinger i kommunal sektor.

Kontakt Mikkel Arne:  mikkel.kristiansen(at)hydrateam.no / mob 975 62 328

Torgrim Oksavik Lockertsen – Felthydrolog

TOL

Torgrim Oksavik Lockertsen er utdannet tømrer og har en bachelorgrad innenfor sikkerhet og miljø fra Universitetet i Tromsø. Torgrim har både teknisk kompetanse gjennom ingeniørutdanningen og praktisk kompetanse fra tømrerutdanningen, som daglig brukes i jobben som felthydrolog i Hydrateam. Arbeidsoppgaver er hovedsakelig stasjonskontroller og vannføringsmålinger i vassdrag, samt montering av nye hydrometriske målestasjoner. Torgrim har tidligere arbeidet i Karlsøy kommune med hovedansvarsområde innenfor vann og avløp, og havneanlegg, han har gjennom dette fått god erfaring innenfor forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

Kontakt Torgrim:  tol(at)hydrateam.no / mob 991 60 548