Profilering

HydraTeam utfører bunnprofilering av elver og innsjøer (magasiner) ved hjelp av ekkolodd/dopplerutstyr og GPS-utstyr. Oppmålingen i vann blir gjort fra gummibåt med påmontert måleutstyr. Målenøyaktigheten for GPS er ved gode satelittforhold på cm-nivå. Dataene blir etterprosessert slik at de blir i NGOs høydesystem og koordinatene i ønsket koordinatsystem.