Les hva våre kunder sier om oss! Eller klikk her for å se et utvalg av våre kunder siden 2005

Meløy Energi AS

Samarbeidet med Hydra Team har tilført oss som utbygger verdifull fagkompetanse som vi vil ha god nytte av både i pågående og fremtidige prosjekter.

GLB

”HydraTeam er faglig dyktige, fleksible og løsningsorienterte. GLB opplever at HydraTeam tar et helhetlig ansvar for de oppdragene de får og tar egne initiativer for å få løst oppgavene mest mulig effektivt for oppdragsgiver.”

Blåfall AS

Blåfall har hatt samarbeid med HydraTeam siden 2009, da vi tok en strategisk beslutninger om at vi i størst mulig grad skal etablere varighetskurver på bakgrunn av vannføringsmålinger i egen elv. HydraTeam utfører disse målingene for oss, dette gjør de til vår fulle tilfredshet.

Rambøll AS

HydraTeam har siden 2011 bistått Rambøll med flomberegninger, vannlinjeberegninger og feltinstallasjoner i flere store planoppgaver for samferdsel og næringsliv. Typisk for samarbeidet med HydraTeam er rask og målrettet oppgaveforståelse og leveranser i tråd med oppdragsgivers forventninger