Blåfall har hatt samarbeid med HydraTeam siden 2009, da vi tok en strategisk beslutninger om at vi i størst mulig grad skal etablere varighetskurver på bakgrunn av vannføringsmålinger i egen elv. HydraTeam utfører disse målingene for oss, dette gjør de til vår fulle tilfredshet.

HydraTeam består av kompetente medarbeidere, som er fleksible, selvgående og som det er en glede å samarbeide med. Blåfall har også intern kompetanse innen hydrologi, og vi ser med glede at det er et godt samarbeide på tvers av firmagrensene.

Åsmund Ellingsen
CTO / Leder Utbygging og Drift

 

Blåfall AS