Samarbeidet med Hydra Team har tilført oss som utbygger verdifull fagkompetanse som vi vil ha god nytte av både i pågående og fremtidige prosjekter.


Meløy Energi er et lite nett -og produksjonsselskap med geografisk beliggenhet på kysten av Helgeland i Nordland. I forbindelse med planlegging og utbygging av småkraftprosjekter har vi engasjert HydraTeam først og fremst for å fremskaffe kvalitativt gode hydrometriske data fra de aktuelle vassdragene. HydraTeam har i tillegg vært en vesentlig bidragsyter ved at de har stilt opp med høyt kompetent personell som har tatt aktivt del i utviklingen av våre prosjekter. Samarbeidet med Hydra Team har tilført oss som utbygger verdifull fagkompetanse som vi vil ha god nytte av både i pågående og fremtidige prosjekter.

Helge Hamnevoll, prosjektleder

Meløy Energi AS