HydraTeam har siden 2011 bistått Rambøll med flomberegninger, vannlinjeberegninger og feltinstallasjoner i flere store planoppgaver for samferdsel og næringsliv. Typisk for samarbeidet med HydraTeam er rask og målrettet oppgaveforståelse og leveranser i tråd med oppdragsgivers forventninger

Ved flere anledninger har HydraTeam vært Rambølls hydrologiske fagansvarlige, som f.eks. i forbindelse med planutviklingen av Føyka/Elvely- området i Asker sentrum, detaljregulering av Banebakken 35 i Tønsberg og nytt krysningsspor for Ofotbanen ved Djupvik i Narvik. HydraTeam har også sørget for overvåkning av vannstander og rapporteringer i forbindelse med ny E134 gjennom Kongsberg.

I Rambøll arbeider det 12 500 ingeniører, arkitekter og management konsulenter hver dag med å skape bærekraftige og langsiktige løsninger for kunder og for samfunnet.

Per Kristian Røhr, Seniorrådgiver Forurensning og miljø

Ramboll

Rambøll AS