Dronekartlegging

Flyfoto

Hydrateam har kompetansen til å kartlegge og dokumentere områder på land med drone. Vi benytter en Ebee (https://www.sensefly.com/drones/ebee.html), som tar serier med overlappende flyfoto fra området som skal dokumenteres. Videre blir bildeserien georeferert og etterprosessert etter formål. Det vanligste formålet er terrengdata i 3D-format, enten som punktdata eller som en generalisert modell.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Hydrateam kartlegger både over og under vann.

Ved å kombinere data fra bunnkartlegging (https://hydrateam.no/nyhet-na-kan-vi-tilby-bunnkartlegging/) kan vi tilby sømløse modeller med sammenhengende data fra terreng- og bunntopografi. Denne typen modeller er veldig godt egnet for å modellere vannlinjer og flomsoner, eller for å se sammenhenger mellom geomorfologi på land og under vann.

 

map_med_norgegraa.v1
Sømløs terrengdata: bunntopografi sydd sammen med terrengdata fra land