Jobb i HydraTeam

HydraTeam AS holder til på Lysaker og er et konsulentselskap med spesialisering innen hydrometri/hydrologi og vannresursforvalting. Vår oppdragsgivere er vassdragsregulanter, private foretak, konsulentselskaper og offentlige etater. Våre tjenester er basert på fagfolk med flere års erfaring fra drift av hydrometriske målestasjoner, spesialisering innen måleteknikk for vannstand-/vannføringsmålinger. Selskapet er stadig i utvikling og vektlegger god kvalitet på utført arbeid. HydraTeam følger standardiserte metoder og NVEs «Retningslinjer for pålagte hydrologiske undersøkelser».

HydraTeam søker etter Felthydrolog 100% fast stilling

ARBEIDSOPPGAVER
Arbeidsoppgaver vil være å foreta hydrologisk feltarbeid over hele landet. HydraTeam har oppdrag for mange vassdragsregulanter som omfatter nivelleringskontroll og måling av vannføring ved hjelp av ulike metoder i forbindelse med årskontroll av hydrometriske målestasjoner i elver og magasiner. Målestasjonene er utstyrt med logger og sensor hvor man må regne med en del monteringsarbeid. Det er behov for batymetri/bunnkartlegging i perioder og det vil vær ønskelig med god kunnskap innen GIS-verktøy. Arbeidsoppgavene vil bli oppmålingsarbeid med laserkikkert/teodolitt og med GPS utstyr, i tillegg til dopplerutstyr og GPS for bunnkartlegging av elver/innsjø.  Stillingen medfører mye reisevirksomhet enkelte perioder.

KVALIFIKASJONER/ EGENSKAPER
• Minimum 3-årig teknisk ingeniørhøyskole eller tilsvarende
• Fortrinnsvis arbeidserfaring innen prosjektvirksomhet/planlegging
• Erfaring innen montering og feilsøking av teknisk utstyr
• GIS-verktøy, eksempel Qgis eller ArkGis
• God forståelse i bruk av IKT-verktøy og beherske måleinstrumenter i felt
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne, norsk og engelsk

  • Må minimum ha førerkort i klasse B

VI TILBYR
• Gode utviklingsmuligheter i et spennende selskap
• God støtte og oppfølging både faglig og personlig
• Et aktivt og spennende arbeidsmiljø med åpen kommunikasjon
• Gode lønnsvilkår

Søknad sendes elektronisk via e-post hydrateam(at)hydrateam.no, med vedlagt CV og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15. februar 2023

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kai Fjelstad, tlf 977 53 999, e-post; kaf(at)hydrateam.no

Ta kontakt