HydraTeam AS er et konsulentselskap med spesialisering innen hydrometri/hydrologi og vannresursforvalting. Vår oppdragsgivere er vassdragsregulanter, private foretak, konsulentselskaper og offentlige etater. Våre tjenester er basert på fagfolk med flere års erfaring fra drift av hydrometriske målestasjoner, spesialisering innen måleteknikk for vannstand-/vannføringsmålinger. Selskapet er stadig i utvikling og vektlegger god kvalitet på utført arbeid. HydraTeam følger standardiserte metoder og NVEs «Retningslinjer for pålagte hydrologiske undersøkelser».

Det er fortiden ingen ledig stilling

Ta kontakt