Avløpsstasjoner

Hydrometriske målestasjoner eller avløpsstasjoner registrerer vannstanden i elver/kanaler. Kort fortalt består en målestasjon av en loggerenhet med en trykksensor som registrerer vannstanden i et gitt intervall (normalt settes den til å logge hver time) og en målestav på et egnet sted i elven rett ved målestasjonen. Ved målestaven settes også en referansebolt i berg eller annen fast installasjon for å sikre kontroll på høyde av vannstand og målestav. Ved etablering av en målestasjon, legger vi spesielt fokus på valg av riktig plassering i forhold til hydrauliske og geomorfologiske forhold, for best mulig registrering av vannstand.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Normalt bygges det også opp en vannføringskurve for å dokumentere forholdet mellom vannstand og vannføring. Ved måling av vannføringer i elver og kanaler benyttes vanligvis tre forskjellige målemetoder ut etter forhold; Dopplerinstrumenter, Flygel og Saltfortynningsmetoden. HydraTeam bruker kun kjente standarder (ISO) og metoder som er godkjent av NVE. Felles for alle metoder er å finne et godt målested slik at feilkilden blir mindre og resultatet bedre. Vannføringsmålinger gjøres der det ønskes en vannføringskurve til målestasjonen for å beregne avrenningen fra et område, eller til kontroll av pålagt minstevannføring. Vannføringsmålinger kan også gjøres i forbindelse med revisjon av kraftverk eller produksjonsvann. Les mer om vannføringsmålinger. 

 

data

vf-kurve
Flerårige tidsserie med vannstandsdata og eksempel på vannføringskurve