Bunnkartlegging

HydraTeam har jobbet med oppmålingsprosjekter i mange år og har bl.a. utført tverrprofilering, lengdeprofilering og bunnkartlegging av elver og innsjøer. Siste årene har vi anskaffet oss nytt utstyr som gjør det mulig å måle inn større magasiner med bedre nøyaktighet. Måleinstrumentet er utstyrt med flere transduser som sender lydsignaler med høy- og lavfrekvents og som mottar retursignal etter å ha truffet bunnen. Innsjøer kan overflatevann ha en annen temperatur enn i dypet. Derfor må man samtidig utføre mange temperaturmålinger på forskjellige dyp med et spesialinstrument for å gjøre en temperaturkompensering av rådataene. Målingene blir vanligvis kjørt i et rutenett fra 10mX10m, 20mX20m og 20mX30m, avhengig av dyp. Måleutstyret er koblet til GPS med egen basestasjon som opererer med en nøyaktighet innenfor cm nivå på målte koordinater (x-y).

Rådata blir prosessert og behandlet i eget programvare som gir mange muligheter til å generere og presentere bunnkart på (PostScript, PDF etc.). Programvaren kan i tillegg beregner overflateareal på innsjøer, volumberegninger, generere tverrprofiler, konvertere fra/til mange forskjellige koordinatsystemer, presentere vanlig dybdekart, produserer kart som viser vanndekt areal på forskjellig vannstandsnivåer pluss mye mer. Det er også muligheter for å eksportere ut data til de fleste anvendelige formater (GIS, csv, SOSI…).

I 2014 målte HydraTeam opp Vinsteren for GLB. Det ble målt i underkant av 6 millioner punkter for å kunne dekke hele magasinet.

VinsterenVistr1211